Kvalita

Kvalita Mogador

Společnost Mogador s.r.o. v roce 2004 úspěšně absolvovala certifikační audit systému managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001:2001. Udržovací a recertifikační audity v následujících letech prokazovaly soulad zavedeného systému s požadavky této normy. Zavedený systém kontroly kritických kontrolních bodů HACCP a aplikace normy ISO ve výrobní praxi zajistili nejen výrobu bezpečných a kvalitních potravin, ale i zlepšení komunikace s obchodními partnery a zákazníky. Z důvodu neustálého zlepšování kvality a bezpečnosti produktů společnost Mogador s.r.o. v počátku roku 2012 přešla ze systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2001 na systém řízení bezpečnosti a kvality potravin dle mezinárodní normy BRC (Global Standard for Food Safety). Úspěšné zavedení systému bylo potvrzeno certifikačním auditem v březnu roku 2012. Na základě provedeného auditu byl společnosti udělen certifikát BRC, s dosaženým stupněm A. Zavedený systém je pravidelně 1x rok auditován nezávislou certifikační společností. V současné době je naším partnerem v této oblasti společnost SAI Global.

„Pro zajištění bezpečnosti a kvality produktů společnost Mogador aplikuje požadavky mezinárodních standardů BRC a IFS. Plnění požadavků a jejich aplikace v praxi je každoročně ověřována audity certifikační společností. Od roku 2017 jsou prováděny audity v režimu „neohlášené“.

Pro podporu trvale udržitelného hospodářství a pěstování surovin, zejména kakaa a palmového oleje, se stala společnost Mogador v roce 2016 certifikovaným členem programů UTZ, Fair Trade a RSPO.“

100 %

česká firma

250

zaměstnanců

25000 m2

výrobních prostor

100 %

rodinná firma

20 let

na trhu