Certifikace BIO

Vzhledem k tomu, že stále více spotřebitelů vnímá BIO potraviny jako nedílnou součást zdravé výživy

a zdravého životního stylu, zavedla společnost Mogador s.r.o. do svého výrobního programu

i výrobu BIO produktů.

Na základě výsledků kontroly, která byla v listopadu 2007 provedena podle zákona č. 242 / 2000 Sb.

a Nařízení Rady (EHS) č.2092/91 společností ABCERT AG., byla společnost Mogador s.r.o

ke dni 29.11.2007 zaregistrována Ministerstvem zemědělství ČR jako výrobce biopotravin.

Certifikát pro produkty ekologického zemědělství, vystavený k datu 29.11.2007 kontrolní organizací ABCERT AG je pravidelně jedenkrát ročně obnovován na základě výsledků auditů prováděných

ze strany certifikační společnosti.

Nápoje ZAJÍC

Ochutnejte rostlinné nápoje bez lepku

a laktózy se snadnou přípravou.

Nutrikaše probiotic

Instantní kaše bez lepku a laktózy

je vhodnou součástí racionální stravy.

PharmaLINE

Produkty lékárenské kvality zaměřené

na volně prodejné přípravky.

Průmyslová výroba

Výrobky určené pro průmyslovou

výrobu a gastronomické provozy.

Výrobky zdravé výživy

Další výrobky pro zdravý životní styl

i snadný způsob doplnění vitaminů.

Kvalita

Společnost MOGADOR s.r.o. v roce 2004 úspěšně absolvovala certifikační audit systému

managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001:2001.

Udržovací a recertifikační audity v následujících letech prokazovaly soulad zavedeného systému s požadavky této normy.

Zavedený systém kontroly kritických kontrolních bodů HACCP a aplikace normy ISO ve výrobní praxi zajistili nejen výrobu bezpečných a kvalitních potravin, ale i zlepšení komunikace s obchodními partnery a zákazníky. Z důvodu neustálého zlepšování kvality a bezpečnosti produktů společnost Mogador s.r.o

v počátku roku 2012 přešla ze systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2001 na systém řízení

bezpečnosti a kvality potravin dle mezinárodní normy BRC (Global Standard for Food Safety).

Úspěšné zavedení systému bylo potvrzeno certifikačním auditem v březnu roku 2012.

Na základě provedeného auditu byl společnosti udělen certifikát BRC, s dosaženým stupněm A.

Zavedený systém je pravidelně 1x rok auditován nezávislou certifikační společností.

V současné době je naším partnerem v této oblasti společnost SAI Global.

Nápoje ZAJÍC
Ochutnejte rostlinné nápoje bez lepku
a laktózy se snadnou přípravou.
Nápoje ZAJÍC
Ochutnejte rostlinné nápoje bez lepku
a laktózy se snadnou přípravou.mogador_napoje_zajic.html
Nutrikaše probiotic
Instantní kaše bez lepku a laktózy
je vhodnou součástí racionální stravy.mogador_nutrikase_probiotic.html
PharmaLINE
Produkty lékárenské kvality zaměřené
na volně prodejné přípravky.mogador_pharmaline.html
Průmyslová výroba
Výrobky určené pro průmyslovou
výrobu a gastronomické provozy.mogador_vyrobky_zdrave_vyzivy.html
Další výrobky
Řada výrobků pro zdravý životní styl
i snadný zbůsob doplnění vitaminů.mogador_prumyslova_vyroba.html